Εκπομπή: Αρλεκίνος

Περιγραφή:

Ένα όμορφο παραμύθι σχετικά με τον γνωστό Αρλεκίνο από την Α τάξη


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού