Εκπομπή: Α,φτάνει πια!

Περιγραφή:

Εμείς, τα παιδιά της 5ης και της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού Αχαΐας, “συνομιλούμε” με τον ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη για ένα θέμα που αφορά όλα τα παιδιά, αλλά που θα έπρεπε να το ακούσουν όλοι οι μεγάλοι.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Δημοτικό σχολείο Βασιλικού


Επεισόδια

Α,φτάνει πια!

Σχολείο: Δημοτικό σχολείο Βασιλικού
9 Απριλίου 2016 14:51

Εμείς, τα παιδιά της 5ης και της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού Αχαΐας, “συνομιλούμε” με τον ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη για ένα θέμα που αφορά όλα τα παιδιά, αλλά που θα έπρεπε να το ακούσουν όλοι οι μεγάλοι.