Εκπομπή: Βία

Περιγραφή:

Τα παιδιά μιλούν για την οικογενειακή βία. Συναισθήματα, συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισης.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Επεισόδια

Βία

Σχολείο: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9 Απριλίου 2016 14:51

Τα παιδιά μιλούν για την οικογενειακή βία. Συναισθήματα, συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισης.