Εκπομπή: Βασιλικό στον αέρα… του πατρινού καρναβαλιού

Περιγραφή:

Αφιέρωμα στο Πατρινό Καρναβάλι. Ιστορικά στοιχεία, αλλά και οι σύγχρονες εκδηλώσεις.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Δημοτικό σχολείο Βασιλικού