Εκπομπή: Βιβλιοθήκη

Περιγραφή:

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης του 6ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς συνεχίζουν τις εκπομπές για τα νέα του σχολείου τους από τη “συχνότητα” του European School Radio. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης!

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Βιβλιοθήκη

Σχολείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς
5 Ιουνίου 2016 14:51

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης του 6ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς συνεχίζουν τις εκπομπές για τα νέα του σχολείου τους από τη “συχνότητα” του European School Radio. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης!