Εκπομπή: Βοήθησε με

Περιγραφή:

Όλοι με μια λέξη και με μια φωνή σε όποια γλώσσα και να ακουστεί. Βοήθησε όσους έχουν την ανάγκη σου.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ κ ΣΙΑ ΕΕ


Επεισόδια

Βοήθησε με

Σχολείο: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ κ ΣΙΑ ΕΕ
9 Απριλίου 2016 14:51

Όλοι με μια λέξη και με μια φωνή σε όποια γλώσσα και να ακουστεί. Βοήθησε όσους έχουν την ανάγκη σου.