Εκπομπή: Β612 Δελασάλ

Περιγραφή:

Η ομάδα ”τα δημοσιογραφάκια” του Δημοσιογραφικού ομίλου Δελασάλ παρουσιάζουν μια μουσική εκπομπή!

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Saint-Paul Δελασαλ


Επεισόδια

Β612 Δελασάλ

Σχολείο: Saint-Paul Δελασαλ
11 Δεκεμβρίου 2015 14:51

Η ομάδα ”τα δημοσιογραφάκια” του Δημοσιογραφικού ομίλου Δελασάλ παρουσιάζουν μια μουσική εκπομπή!