Εκπομπή: ΓΕΦΥΡΕΣ

Περιγραφή:

Οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου Δολιανών, ευαισθητοποιημένοι από την έλευση των προσφύγων στον τόπο τους, δημιούργησαν ένα ραδιοφωνικό μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ


Επεισόδια

ΓΕΦΥΡΕΣ

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
9 Απριλίου 2016 14:51

Οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου Δολιανών, ευαισθητοποιημένοι από την έλευση των προσφύγων στον τόπο τους, δημιούργησαν ένα ραδιοφωνικό μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες.