Εκπομπή: Γλωσσοδέτης

Περιγραφή:

Μερικοί γλωσσοδέτες για εξάσκηση!

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια