Εκπομπή: Γ1 Ράδιο, η φωνή των μαθητών

Περιγραφή:

Μουσικές επιλογές των μαθητών του τμήματος Γ1 από το Γυμνάσιο Ρεντίνας και το Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Γ1 Ράδιο, η φωνή των μαθητών

Σχολείο: Γυμνάσιο Ρεντίνας
11 Μαρτίου 2017 19:00

Μουσικές επιλογές των μαθητών του τμήματος Γ1 από το Γυμνάσιο Ρεντίνας και το Σταυρό Θεσσαλονίκης