Εκπομπή: Διάλογος

Περιγραφή:

Τραγούδι με θέμα τον διάλογο ως τρόπο επικοινωνίας, που έφτιαξαν οι μαθητές του Δ1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών


Επεισόδια

Διάλογος

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Τραγούδι με θέμα τον διάλογο ως τρόπο επικοινωνίας, που έφτιαξαν οι μαθητές του Δ1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.