Εκπομπή: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Περιγραφή:

Κάθε φορά που αγγίζω τη χορδή μιας κιθάρας, αγγίζω μια χορδή της καρδιάς μου. Αυτό είναι ξεκούραση!

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Σχολείο: 9ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης
9 Απριλίου 2016 14:51

Κάθε φορά που αγγίζω τη χορδή μιας κιθάρας, αγγίζω μια χορδή της καρδιάς μου. Αυτό είναι ξεκούραση!