Εκπομπή: διαφημισστικό

Περιγραφή:

διαφημιστικό εκπομπών του Γυμνασίου Βραχναιίκων

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

διαφημισστικό

Σχολείο: Γυμνάσιο Βραχναιίκων
11 Φεβρουαρίου 2016 14:51

διαφημιστικό εκπομπών του Γυμνασίου Βραχναιίκων