Εκπομπή: Διαφορετικότη

Περιγραφή:

-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Διαφορετικότη

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού

Ένα ραδιοφωνικό μήνυμα για την αξία της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του άλλου. Από την ΣΤ’ τάξη των Εκπαιδευτηρίων Αργύρη-Λαιμού.