Εκπομπή: Δικαιούμαι…

Περιγραφή:

Η ραδιο…φονική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ιωαννίνων μιλάει…
… για τα δικαιώματα του παιδιού…
… για τα δικαιώματα όλων των παιδιών…


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων


Επεισόδια

Δικαιούμαι…

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
9 Απριλίου 2016 14:51

Η ραδιο…φονική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ιωαννίνων μιλάει… … για τα δικαιώματα του παιδιού… … για τα δικαιώματα όλων των παιδιών…