Εκπομπή: Δοκιμαστική

Περιγραφή:

Πρόκειται για μια δοκιμαστική εκπομπή 3λεπτη


Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Γυμνάσιο Καμπάνη Κιλκίς


Επεισόδια

Δοκιμαστική

Σχολείο: Γυμνάσιο Καμπάνη Κιλκίς
22 Οκτωβρίου 2016 14:51

Πρόκειται για μια δοκιμαστική εκπομπή 3λεπτη