Εκπομπή: Είμαι εδώ

Περιγραφή:

Τίτλος: Είμαι κι εγώ εδώ
Ηχητικό μήνυμα των μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου-Λυεκίου Αθηνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Είμαι εδώ

Σχολείο: Ειδικό Γυμνάσιο -Γενικό Λύκειο ΑΘηνών
9 Απριλίου 2016 14:51

Τίτλος: Είμαι κι εγώ εδώ Ηχητικό μήνυμα των μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου-Λυεκίου Αθηνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες