Εκπομπή: Είμαστε κοντά

Περιγραφή:

Τα δύο τμήματα της ΣΤ του σχολείου μας έγραψαν ένα τραγούδι για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων που προκαλεί η τεχνολογία και η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού


Επεισόδια

Είμαστε κοντά

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Τα δύο τμήματα της ΣΤ του σχολείου μας έγραψαν ένα τραγούδι για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων που προκαλεί η τεχνολογία και η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου.