Εκπομπή: Εθελοντισμός

Περιγραφή:

Με αφορμή μια εθελοντική δράση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τη συγκέντρωση τροφίμων στην οποία συμμετείχαν μαθητές του σχολείου μας, γινεται μια συζήτηση πάνω στον εθελοντισμό.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Εθελοντισμός

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
27 Μαρτίου 2017 14:51

Με αφορμή μια εθελοντική δράση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τη συγκέντρωση τροφίμων στην οποία συμμετείχαν μαθητές του σχολείου μας, γινεται μια συζήτηση πάνω στον εθελοντισμό.