Εκπομπή: Ειδήσεις

Περιγραφή:

Η ομάδα των προνηπίων “Πολύχρωμοι κρίκοι” μετά από επιστημονική έρευνα που πραγματοποίησαν με αφορμή το project “η Γη”, μας ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και μας τα παρουσιάζουν.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Ειδήσεις

Σχολείο: Παιδότοπος Ντίνα Καψάλη
19 Απριλίου 2017 14:51

Η ομάδα των προνηπίων “Πολύχρωμοι κρίκοι” μετά από επιστημονική έρευνα που πραγματοποίησαν με αφορμή το project “η Γη”, μας ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και μας τα παρουσιάζουν.