Εκπομπή: Η Επανάσταση του 21

Περιγραφή:

Τραγούδια και σχόλια για την επανάσταση του 21 καθώς και αναφορά στα πιο σπουδαία γεγονότα του Αγώνα.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ