Εκπομπή: Η Επανάσταση του 21

Περιγραφή:

Τραγούδια και σχόλια για την επανάσταση του 21 καθώς και αναφορά στα πιο σπουδαία γεγονότα του Αγώνα.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,