Εκπομπή: θα ακουστεί

Περιγραφή:

είμαστε μικροί πολίτες..ε,και; τί κι αν είμαστε μικροί..θέλουμε ν’ ακουστούμε…πρέπει ν’ ακουστούμε..απαιτούμε ν’ ακουστούμε και να..εισακουστούμε, γιατί το αξίζουμε.Όλοι μας!

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

θα ακουστεί

Σχολείο: 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
9 Απριλίου 2016 14:51

είμαστε μικροί πολίτες..ε,και; τί κι αν είμαστε μικροί..θέλουμε ν’ ακουστούμε…πρέπει ν’ ακουστούμε..απαιτούμε ν’ ακουστούμε και να..εισακουστούμε, γιατί το αξίζουμε.Όλοι μας!