Εκπομπή: Κάλαντα

Περιγραφή:

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης.

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Κάλαντα

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου
17 Δεκεμβρίου 2015 14:51

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης.