Εκπομπή: Καλό Πάσχα!

Περιγραφή:

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα από τη ραδιοφωνική ομάδα του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Κορωπίου.


-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κορωπίου (Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθ. Κορωπίου)


Επεισόδια