Εκπομπή: Κινητά

Περιγραφή:

Μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης κινητών από τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης Μαρία Κουτσογιάννη, Νεφέλη Καλλιανιώτη και Μαρία Κελεμένη, με την τεχνική υποστήριξη του Γιώργου Τάγκαλου.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Κινητά

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
26 Νοεμβρίου 2016 14:51

Μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της χρήσης κινητών από τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης Μαρία Κουτσογιάννη, Νεφέλη Καλλιανιώτη και Μαρία Κελεμένη, με την τεχνική υποστήριξη του Γιώργου Τάγκαλου.