Εκπομπή: Κοινωνία άκου

Περιγραφή:

Σκέψεις και προβληματισμοί για μια καλύτερη κοινωνία.

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Κοινωνία άκου

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αλιβερίου
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Σκέψεις και προβληματισμοί για μια καλύτερη κοινωνία.