Εκπομπή: Κόσμος

Περιγραφή:

Η ομάδα Κοσμοκράτορες μας φέρνει νέα από όλο τον κόσμο.

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Κόσμος

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
29 Φεβρουαρίου 2016 14:51

Η ομάδα Κοσμοκράτορες μας φέρνει νέα από όλο τον κόσμο.