Εκπομπή: Κύπρος μου!

Περιγραφή:

Ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα καταδίκης της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Κύπρος μου!

Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
11 Νοεμβρίου 2016 14:51

Ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα καταδίκης της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους.