Εκπομπή: Μαζύ

Περιγραφή:

-
-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Μαζύ

Σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο ΤΑΥΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ 1: Όταν το “ι” συναντήσει ένα άλλο “ι”, τότε το “μαζί” γράφεται με “υ” Οι μαθητές δημιουργούν μία μικρή ιστορία με τον “Ρ” – τον Ρατσιμό- με στόχο να τον καταγγείλουν. Η πα;ρουσίασή τους διαλέγεται με στίχους και μουσική αντίστοιχου περιεχομένου …