Εκπομπή: ΜηΜεΕλέγχεις

Περιγραφή:

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας – Μέσα Μαζικού Ελέγχου; Οι μαθήτριες και οι μαθητές ζητούν να δούμε τα Μέσα αλλιώς. Να μάθουμε να ερευνούμε και να κρίνουμε.

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

ΜηΜεΕλέγχεις

Σχολείο: Δημοτικό σχολείο Ερυμάνθειας
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας – Μέσα Μαζικού Ελέγχου; Οι μαθήτριες και οι μαθητές ζητούν να δούμε τα Μέσα αλλιώς. Να μάθουμε να ερευνούμε και να κρίνουμε.