Εκπομπή: Μια φορά κι έ

Περιγραφή:

“Μια φορά κι έναν καιρό δεν είχαμε διαδίκτυο…”
Κάποτε η επικοινωνία γινόταν κυρίως με την ανθρώπινη φωνή ενώ σήμερα πρωταγωνιστεί η ηλεκτρονική επικοινωνία. Τότε και τώρα, το ζητούμενο παραμένει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.
Αυτό το ραδιοφωνικό μήνυμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των παρακάτω μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών:
Αλεξάνδρα Γαβαλιά, Κερκύρα Δημησιάνου, Νίκη Κορδαλή, Χριστίνα Κοτζακωνσταντίνου

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Μια φορά κι έ

Σχολείο: Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών – ΠΣΠΑ
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

“Μια φορά κι έναν καιρό δεν είχαμε διαδίκτυο…” Κάποτε η επικοινωνία γινόταν κυρίως με την ανθρώπινη φωνή ενώ σήμερα πρωταγωνιστεί η ηλεκτρονική επικοινωνία. Τότε και τώρα, το ζητούμενο παραμένει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το ραδιοφωνικό …