Εκπομπή: ΜΟΥΣΕΙΑ

Περιγραφή:

Ένα σύντομο “ραδιοταξίδι” σε μερικά μεγάλα και σπουδαία μουσεία της Ευρώπης. Με φιλοξενούμενους τους μαθητές του 15ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 25ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών


Επεισόδια

ΜΟΥΣΕΙΑ

Σχολείο: 25ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
14 Ιουνίου 2017 14:52

Ένα σύντομο “ραδιοταξίδι” σε μερικά μεγάλα και σπουδαία μουσεία της Ευρώπης. Με φιλοξενούμενους τους μαθητές του 15ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.