Εκπομπή: Μουσικό Top-5

Περιγραφή:

Η Άννα και ο Γιάννης παρουσιάζουν το μουσικό Top-5, της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου 2015, όπως το ανέδειξαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΕΠΑΛ Κασσάνδρας


Επεισόδια

Μουσικό Top-5

Σχολείο: ΕΠΑΛ Κασσάνδρας
20 Δεκεμβρίου 2015 14:51

Η Άννα και ο Γιάννης παρουσιάζουν το μουσικό Top-5, της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου 2015, όπως το ανέδειξαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας.