Εκπομπή: ΜπλαΜπλουΜπλι

Περιγραφή:

Πρόκειται για ένα σποτάκι που ετοιμάσαμε με τα παιδιά της Β’ τάξης με θέμα το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

ΜπλαΜπλουΜπλι

Σχολείο: 9ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Γιάννης Σκαρίμπας
9 Απριλίου 2016 14:51

Πρόκειται για ένα σποτάκι που ετοιμάσαμε με τα παιδιά της Β’ τάξης με θέμα το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.