Εκπομπή: Μύθοι και πραγματικότητες για την καθημερινή μας διατροφή

Περιγραφή:

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Κισάμου