Εκπομπή: Να είσαι εκεί

Περιγραφή:

Το ηχητικό μήνυμα δημιουργήθηκε από μια ομάδα μαθητών του σχολείου μας προκειμένου να παρακινήσει τους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


Επεισόδια

Να είσαι εκεί

Σχολείο: 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 Απριλίου 2016 14:51

Το ηχητικό μήνυμα δημιουργήθηκε από μια ομάδα μαθητών του σχολείου μας προκειμένου να παρακινήσει τους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών.