Εκπομπή: ΟΙΚΟΛΜΗΝΥΜΑΤΑ

Περιγραφή:

Από την περιβαλλοντική ομάδα μας…


Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου


Επεισόδια