Εκπομπή: ΟΧΙ ΒΙΑ !

Περιγραφή:

ΤΡΑΓΟΥΔΙ , ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ , ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ


Επεισόδια

ΟΧΙ ΒΙΑ !

Σχολείο: 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
9 Απριλίου 2016 14:51

ΤΡΑΓΟΥΔΙ , ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ , ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ