Εκπομπή: Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στο ESR, μέσω του Σχολειόφωνου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου

Περιγραφή:

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στο ESR, μέσω του Σχολειόφωνου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, δίνει συνέντευξη και συζητά για τη μουσική και άλλα, στην Εσμεράλδα, στο Θανάση, στην Κατερίνα, στη Μαριάση, στη Σάρα, στη Σοφία Α., στη Σοφία Κ. και στο Χρήστο.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στο ESR, μέσω του Σχολειόφωνου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου

Σχολείο: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
20 Απριλίου 2016 18:00

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στο ESR, μέσω του Σχολειόφωνου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, δίνει συνέντευξη και συζητά για τη μουσική και άλλα, στην Εσμεράλδα, στο Θανάση, στην Κατερίνα, στη Μαριάση, στη Σάρα, στη Σοφία Α., στη Σοφία Κ. και στο Χρήστο.