Εκπομπή: Ο τόπος μας

Περιγραφή:

Ο τόπος καταγωγής των γονέων μας, η ιστορία του, τα σημαντικά χαρακτηριστικά του και η μουσική του παράδοση.
Ομάδα Α.ΚΟΥ.Β.Ε.
2ο ΔΣ Παλλήνης

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Ο τόπος μας

Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
1 Μαΐου 2017 14:51

Ο τόπος καταγωγής των γονέων μας, η ιστορία του, τα σημαντικά χαρακτηριστικά του και η μουσική του παράδοση. Ομάδα Α.ΚΟΥ.Β.Ε. 2ο ΔΣ Παλλήνης