Εκπομπή: Πάλι εμείς

Περιγραφή:

Σκόρπιες εμπειρίες επικοινωνίας από τις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Καβάλας Γρηγορία Κωνσταντίνα Ζαφειρία. Συντονισής Παύλος Χατζηηλίας Καθηγητής του 1ου ΕΠΑΛ Καβάλας
Συνεργάστηκαν 13 μαθητές και μαθήτριες του Α3 και του Α4 με κείμενα τραγούδια και κέφι πολύ.

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Πάλι εμείς

Σχολείο: 1ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Σκόρπιες εμπειρίες επικοινωνίας από τις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Καβάλας Γρηγορία Κωνσταντίνα Ζαφειρία. Συντονισής Παύλος Χατζηηλίας Καθηγητής του 1ου ΕΠΑΛ Καβάλας Συνεργάστηκαν 13 μαθητές και μαθήτριες του Α3 και του Α4 με κείμενα τραγούδια και κέφι πολ …