Εκπομπή: Παγκόσμια ημέ

Περιγραφή:

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Παγκόσμια ημέ

Σχολείο: 2ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 Μαρτίου 2017 14:51

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Χρόνια Πολλά σε όλες τις γυναίκες