Εκπομπή: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Περιγραφή:

Προσωπικότητα: Ιωάννης Βαπτιστής Δελασάλ- Το ανθρώπινο δικαίωμα της παιδείας
Μαθητές/τριες της Β’ Τάξης

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,