Εκπομπή: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Διαφορετικότητας

Περιγραφή:

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Διαφορετικότητας από τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ Τάξης.

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

-