Εκπομπή: Πειραματική Συχνότητα

Περιγραφή:

θέατρο
Comedia dell arte


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ