Εκπομπή: Πολλά γέλια

Περιγραφή:

Παιδικά ανέκδοτα

Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,