Εκπομπή: Πολλά γέλια

Περιγραφή:

Παιδικά ανέκδοτα.


Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου