Εκπομπή: Πρόσφυγες φεύ

Περιγραφή:

Χαϊκού που έγραψαν οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης τάξης .με θέμα τους πρόσφυγες

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Πρόσφυγες φεύ

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
9 Απριλίου 2016 14:51

Χαϊκού που έγραψαν οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης τάξης .με θέμα τους πρόσφυγες