Εκπομπή: ρέγκε μουσική

Περιγραφή:

Ακούτε ρέγκε μουσική απο τον Γυμνάσιο Καλλιθέας απο τον μαθητή της Γ΄τάξης Παπαδόπουλο Νίκο

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,