Εκπομπή: Ραδιοεφημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Χάλκης

Περιγραφή:

Τοπικά και σχολικά νέα


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Γυμνάσιο-ΛΤ Αρμενίου